Φωτογραφίες

Στην Ειδομένη με κλιμάκιο του Τμήματος Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ,(4/12/15)

Στην Ειδομένη με κλιμάκιο του Τμήματος Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ,(4/12/15)

Στην Ειδομένη με κλιμάκιο του Τμήματος Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ,(4/12/15)

Σύνοδος κορυφής των Λαών./ Βρυξέλλες 10/06/15 foto Ε.ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ

Σύνοδος κορυφής των Λαών./ Βρυξέλλες 10/06/15 foto Ε.ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ

Σύνοδος κορυφής των Λαών./ Βρυξέλλες 10/06/15 foto Ε.ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ

Σύνοδος κορυφής των Λαών./ Βρυξέλλες 10/06/15 foto Ε.ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ

Σύνοδος κορυφής των Λαών./ Βρυξέλλες 10/06/15 foto Ε.ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ

Σύνοδος κορυφής των Λαών./ Βρυξέλλες 10/06/15 foto Ε.ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ

Σύνοδος κορυφής των Λαών./ Βρυξέλλες 10/06/15 foto Ε.ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ

Σύνοδος κορυφής των Λαών./ Βρυξέλλες 10/06/15 foto Ε.ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ